Garantija

Katrai precei, kas nopirkta veikalā, ir ražotāja garantija. Garantijas termiņš var būt dažāds, tas ir uzrādīts preces aprakstā.

Ja garantijas termiņa laikā precei rodas tehniskas problēmas, mēs veiksim garantijas remontu.

Liels lūgums pirms preces ekspluatēšanas sākuma vērīgi izpētīt instrukciju un pārbaudīt, vai pareizi ir aizpildīts garantijas talons. Uz garantijas talona jābūt: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš. Garantijas talonam jābūt kopā ar kases čeku. Nedrīkst veikt izmaiņas talonā.

Vēršoties garantijas servisā, ir nepieciešams uzrādīt garantijas talonu un preces iegādes apliecinošu dokumentu. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:
  • preces īpašnieks pārkāpis garantija talonā uzskaitītos garantijas noteikumus;

  • precei ir mehāniski bojājumi;

  • ir bojātas garantijas plombas;

  • ir bijusi nepareiza preces ekspluatācija, nevērīga apiešanās ar to;

  • ir konstrukcijas izmaiņa, kas nav uzrādīta tehniskajā dokumentācijā;

  • ir bojājumi, kas radušies šķidrumu, kukaiņu vai to dzīvības procesu galaproduktu iekļūšanu tehnikas iekšienē;

  • ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;

  • ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.

Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar MK 2006. gada 1. augustanoteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”

Jūs varat pa taisno, bez mūsu starpniecības griezties autorizētos servisa centros.

Darbojas uz OpenCart
sia "Shenfis&Datori" © 2024
Visi Internetveikali un cenas